fbpx

שילוט דיגיטלי לעיריות ומועצות

שילוט דיגיטלי לעיריות ומועצות

בעירייה ובמועצה המקומית הפועלת תמיד לרווחת תושביה ישנם שני מישורים של תקשורת רציפה שעליה לשמר ולפתח. כאשר נכנס תושב לבניין המועצה עליו להיחשף, בעת ובעונה אחת, לשירותים המיידים והשונים שהמועצה מעמידה לרשותו ובנוסף לתמונת מצב רוחבית, של תוכנית העבודה של המועצה, על שלביה השונים.
כך יוכל להבין טוב יותר את המאמצים הנעשים השונים ובשורה התחתונה, “מה הכסף שלי עושה”.

בעירייה ובמועצה המקומית סוגים שונים של אוכלוסיות ומשרדים אשר התקשורת של כל אחד ובינם שונה בתכלית.
אין להשוות תקשורת בין תושב לפקיד או לבין הפקידים, לבין התקשורת ובין ההנהלה ברמות השונות והמחלקות השונות, לרוחב ולאורך ההיררכיה אך בעזרת שלט דיגיטלי תוכל לפנות לכל המחלקות השונות בעזרת תמונות רצות על המסך.

עד היום, כל פתרון להביא מידע זה לידי התושב/ העובד כרוך היה בכמות אדירה של ניירת ודפוס המחייב בכל פעם מחדש  הוצאות עתק, מבלי יכולת לעדכן או לערוך, מחייב השקעת כוח אדם בכל מקום, מחייב מקום אחסון רב וצורך בשטח פרסום רב מה שבעזרת שלט דיגיטלי אפשר לחסוך.

כיום אנו מציעים מגוון רחב של שילוט דיגיטלי על מסכי לד למועצות מקומיות וביניהם לוח מודעות דיגיטלי המאפשר לקיים את אינטראקציה תקשורתית בדרך יעילה וחסכונית יותר, לעומת דרכי התקשורת השכיחות כיום שלט דיגיטלי יענה על כל צרכיך.

במאמץ שולי ובעלות מינימלית ניתן למצות בצורה טובה יותר את התשתית הקיימת במועצה מקומית, קרי חיבור רשת ומסך טלוויזיה / מחשב, להתקנה ושימוש מהנה בתוכנת שילוט דיגיטלי למועצות מקומיות.

כל תושב הממתין בתור או סיים זה עתה את הטיפול יוכל להיחשף לאינפורמציה ע”ג מסכים של שילוט דיגיטלי במסדרונות ובכניסות:

עדכון אודות מחלקות פתוחות וסגורות בכל עת, מיקומם של המומחים, שירותים חדשים ועוד.
• הודעות בטיחות, עדכון מזג אויר ונושאים מנהליים.
ריכוז אירועי תרבות וסקירת תמונות וסרטונים מפעילויות קודמות.
פרסום לוחות זמנים של תחבורה ציבורית.
• הקניית חזות דינמית, מתקדמת, המעצימה את הביקור, מגבירה המודעות, ההשתתפות ושביעות הרצון.

בנוסף לכך כל מנהל ועובד בכל מחלקה יוכל להיחשף לאינפורמציה ומסרים פנימיים ע”ג מסכים של שילוט דיגיטלי.

עדכון אודות מועדי ישיבות, מיקומם, קבלת החלטות וסטטוס טיפול.
• פרסום נהלי בטיחות מחייבים.
מועדי הכשרות, כנסים, מפגשי העשרה וסקירתם.
שלטים דיגיטליים מחירים נוחים וגם מקצועיים, באפשרותך לראות את הפרוייקט שלנו לעיריית נתניה לחץ כאן

Masterview - שילוט דיגיטלי לעסקים

פרסום על מסכים חיצוניים ופנימיים בפשטות ובקלות! לפרטים נוספים

אם. וי. מערכות בע"מ
פריימן יעקב 20, ראשל"צ
טלפון: 03-9560185
פקס: 03-6540129
שעות פעילות: ימים א'- ה',
8:30 – 16:00

מכירות: [email protected]
תמיכה: [email protected]

Scroll to Top