fbpx

שילוט דיגיטלי למרכז חוגים קהילתי

שילוט דיגיטלי למרכז חוגים קהילתי

מרכז החוגים הקהילתי תופס כיום יותר מתמיד מקום מרכזי בחיי החברה והתרבות של תושבי השכונה והשכונות הצמודות לה. ניתן להשתלב בחוגים לגיל הרך ועד לבני הגיל השלישי. שירותי המרכז הינם מערכת המכילה מס’ קבוצות בעלי מאפיינים שונים. שילוט דיגיטלי למרכז חוגים מאפשר את הגמישות, לתקשר עם כל אוכלוסיה, בהתאם לצרכיה ולקשר בין האוכלוסיות השונות. ככל שהמרכז מציע מגוון רחב יותר של חוגים ושירותים, כך גדל היתרון היחסי של השילוט הדיגיטלי, לעומת דרכי התקשורת השכיחות כיום.

התקשורת עם הילדים: בעזרת שילוט דיגיטלי על גבי מסכי תצוגה דיגיטליים במרכז חוגים קהילתי, המוצב במסדרון ובחצר המשחקים, ייחשפו הילדים, מרגע כניסתם ובאופן רציף, לשלל מסרים חינוכיים ותכנים עשירים, אשר יקבעו בקפידה על ידי המנהלה ואף ניתן שבשיתוף הילדים כחלק מחינוך לאחריות. ניתן להציג תמונות מפעילות קיימות וחוגים חדשים, ניתן לציין ברכות חג וימי הולדת, ניתן להציג סקירת תאריכים היסטוריים כפינת חינוך יומי, ניתן לפרסם טקסים ואירועים, ניתן לתת כתובת לפינת אבדות או למורים פרטיים, ניתן לפרסם לוח זמנים הסעות וכן תכני בטיחות מחייבים.

התקשורת עם ההורים: בעזרת שילוט דיגיטלי על גבי מסכי תצוגה דיגיטליים למרכז חוגים קהילתי, המוצב בכניסה למבנה או במפרץ ההורדה/ האיסוף, ניתן לפתוח ולשמר סוג חדש של שיח בין ההנהלה להורה. ניתן ליידע ולעדכן בצורה אחראית, אף את ההורה הממהר.

התקשורת בין ההנהלה למדריכים בחוגים: בעזרת שילוט דיגיטלי על גבי מסכי תצוגה דיגיטליים במרכז חוגים קהילתי, המוצב בחדר המדריכים או במזכירות, בנוסף למוקדים ולמסרים שציינתי קודם לכן, ניתן לצור ולהבטיח קשר רציף בין הצדדים. ניתן להפיץ הודעות מנהלה אודות שינוי במועד ומקום החוג או כנס, ניתן לעדכן הקצאת הכיתות ומשאבים אחרים, ניתן לברך עמית על הישג או אירוע משפחתי, ניתן לפרסם תזכורת אודות פעילות מחייבת והעשרה.

שימוש שילוט דיגיטלי למרכזי חוגים קהילתי מהווה מהפכה ירוקה למען איכות הסביבה ומצמצת משמעותית את השימוש לשווא בנייר, בצורה קלה לתפעול, לעדכון, לעיצוב עצמי ובעלת יכולת לניהול זיכרון ארגוני.

שימוש בשילוט דיגיטלי למרכז חוגים קהילתי מאפשר:
1. עדכון התצוגה בזמן אמת, מרחוק, בהתאם לשעות היום והצרכים המשתנים.
2. עדכון בטיחות, חדשות ומזג אוויר.
3. תצוגה זהה בכל הרשת וחזות אחידה על כל השלטים הדיגיטליים.
4. חזות דינמית, מתקדמת, המעצימה את חווית הביקור ושובה את תשומת לב על גבי שלטים דיגיטליים.
5. הגברת המודעות, ההשתתפות ושביעות הרצון.

שלטים דיגיטליים מחירים בעלות מינימלית ניתן למצות בצורה טובה יותר את התשתית הקיימת במרכז החוגים להתקנה ושימוש מהנה שילוט דיגיטלי. הצרכים היחידים הם: חיבור או רשת אינטרנט, מחשב ומסך שליטה ועדכון ומסכי תצוגה על פי בחירתך.

Masterview - שילוט דיגיטלי לעסקים

פרסום על מסכים חיצוניים ופנימיים בפשטות ובקלות! לפרטים נוספים

אם. וי. מערכות בע"מ
פריימן יעקב 20, ראשל"צ
טלפון: 03-9560185
פקס: 03-6540129
שעות פעילות: ימים א'- ה',
8:30 – 16:00

מכירות: [email protected]
תמיכה: [email protected]

Scroll to Top