fbpx

שילוט דיגיטלי לבתי ספר על מסכי פרסום

שילוט דיגיטלי לבתי ספר

עד היום נהנו משירות הפרסום הדיגיטלי תאגידים וחברות ענק או בנקים, המערכות לבתי העסק היו יקרות ומורכבות, דרשו שרת במלונות, אנשים טכניים ותשתית מורכבת. כיום מאסטרוויו מציגה פתרון שמתאים לעסקים קטנים ובינוניים, שלט דיגיטלי במחיר מעולה החל מבית ספר, בצורה פשוטה, בעלות נמוכה, אך בתמורה מלאה.

תקשורת רציפה ויעילה הינו המפתח להצלחתם של צמד, קבוצה או מוסד, קל וחומר במסגרת המכילה מס’ קבוצות בעלי מאפיינים שונים. שילוט דיגיטלי מאפשר לבית הספר בקלות, בגמישות ובעלות נמוכה מחיר שלט דיגיטלי לא חייב להיות גבוה. ככל שבית הספר מסועף ודינמי, כך גדל היתרון היחסי של ה שילוט דיגיטלי בבית ספר לעומת דרכי התקשורת השכיחות כיום.

התקשורת עם התלמיד:  בעזרת שילוט דיגיטלי לבית הספר, המוצב במסדרון ובחצר המשחקים על גבי מסכים, ייחשף  התלמיד, מרגע כניסתו לבית הספר ובאופן רציף, לשלל מסרים חינוכיים ותכנים עשירים, אשר יקבעו בקפידה על ידי המנהלה ואף ניתן שבשיתוף עמו כחלק מחינוך לאחריות. ניתן להציג דיווחים על הנעשה בבית הספר בזמן חופשה וחידושים, ניתן לציין ברכת חג ודבר תורה בסיסי בנושא, ניתן להציג על סקירת תאריכים היסטוריים כפינת חינוך יומי, ניתן לפרסם טקסים פעילות ותמונות מהם להמחשה, ניתן לתת במה להודעות מועצת תלמידים, ניתן לפרסם לוח זמנים הסעות וכן תכני בטיחות מחייבים.

התקשורת עם ההורים: בעזרת שילוט דיגיטלי לבתי ספר, המוצב בכניסה לבית הספר או במפרץ ההורדה/ האיסוף, ניתן לפתוח ולשמר סוג חדש של שיח בין ההנהלה להורה ובין הועד לכלל ההורים. ניתן ליידע ולעדכן בצורה אחראית במסכים את ההורה הממהר.

התקשורת בין ההנהלה למורים: בעזרת שלטים דיגיטליים בבית הספר, המוצב בחדר המורים, בנוסף למוקדים ולמסרים שציינו קודם לכן, ניתן ליצור ולהבטיח תמונת מצב עדכנית בין הצדדים. ניתן להפיץ על המסכים הודעות אקדמיות אודות שינוי במועד ומקום שיעור או כנס, ניתן לעדכן הקצאת הכיתות ומשאבים אחרים, ניתן לברך עמית על הישג או אירוע משפחתי על גבי מסכי לד, ניתן לפרסם תזכורת אודות פעילות מחייבת והעשרה.

להשלמת הסינרגיה, תקשורת דומה תתבצע בין ההנהלה לנותני השירות ותומכי ההדרכה בבית הספר.

שימוש שילוט דיגיטלי בבית הספר מהווה מהפכה ירוקה למען איכות הסביבה ומצמצת משמעותית את השימוש לשווא בנייר, בצורה קלה לתפעול, לעדכון, לעיצוב עצמי ובעלת יכולת לניהול זיכרון ארגוני.

שימוש בשלטים דיגיטליים לבתי הספר מאפשר:

• עדכון התצוגה בזמן אמת, מרחוק, בהתאם לשעות היום והצרכים המשתנים.

• עדכון בטיחות, חדשות ומזג אוויר.

• תצוגה זהה בכל הרשת וחזות אחידה.

• חזות דינמית, מתקדמת, המעצימה את חווית הביקור ושובה את תשומת לב.

• הגברת המודעות, ההשתתפות ושביעות הרצון.

שלטים דיגיטליים מחירים בעלות מינימלית ניתן למצות בצורה טובה יותר את התשתית הקיימת בבתי הספר להתקנה ושימוש מהנה שילוט דיגיטלי בבית ספר. הצרכים היחידים הם: חיבור או רשת אינטרנט, מחשב ומסך שליטה ועדכון ומסכי תצוגה על פי בחירתך.

Masterview - שילוט דיגיטלי לעסקים

פרסום על מסכים חיצוניים ופנימיים בפשטות ובקלות! לפרטים נוספים

אם. וי. מערכות בע"מ
פריימן יעקב 20, ראשל"צ
טלפון: 03-9560185
פקס: 03-6540129
שעות פעילות: ימים א'- ה',
8:30 – 16:00

מכירות: [email protected]
תמיכה: [email protected]

Scroll to Top